Wat is de prijs van gevelbescherming

Uw gevel preventief beschermen tegen allerlei vervelende invloeden kent vele voordelen. In de eerste plaats zal uw gevel beter bestand zijn tegen binnentredend vocht en de nare gevolgen die hiermee gepaard gaan. Voorts betekent dit ook, dat uw binnenruimte veel minder snel te kampen zal hebben met vochtige oppervlakken en vochtproblemen.

Gevelbescherming, een must, hoeveel kost het?

Gevelbescherming is eigenlijk een must, indien u wilt voorkomen dat u met vochtproblemen wordt geconfronteerd. Maar natuurlijk vraagt u zich af, hoeveel een dergelijke behandeling zal kosten? Deze vraag is helaas niet zonder meer gemakkelijk te beantwoorden.

De prijs van gevelbescherming hangt af van een aantal factoren:

  • zoals de staat waarin uw gevel verkeert
  • de termijn waarbinnen uw gevel de laatste keer is behandeld
  • de mate van reeds bestaande vochtproblemen in uw woning 

Wanneer u deze informatie bij elkaar optelt, dan pas kunt u een globale inschatting maken van de kosten die u kunt verwachten bij het behandelen van uw gevel.

Heeft u momenteel last van vochtproblemen?

De eerste vraag die u uzelf dient te stellen, is of u in uw woning vocht kunt bemerken. Is het antwoord op deze vraag positief? Dan bestaat de kans dat uw gevel nu al niet 100% waterdicht meer is. Wanneer vocht via uw gevel uw woning binnen treedt, dan is er sprake van doorslaand vocht.
In dat geval is het in ieder geval slim om op korte termijn actie te ondernemen, om verdere vochtschade te voorkomen. Blijft u lang wachten, dan zullen de kosten voor de schade die u reeds heeft ondervonden immers bij de totaalprijs moeten worden berekend.

In welke staat verkeert uw gevel momenteel?

Naast de eventuele aanwezigheid van vocht in huis, dient u ook uw gevel aan een onderzoek te onderwerpen. Mochten er namelijk beschadigingen aan uw gevel aanwezig zijn, dan zullen deze allereerst gerepareerd dienen te worden alvorens wordt overgegaan tot impregnatie.
Hydrofuge is namelijk enkel doeltreffend, indien er geen mankementen aanwezig zijn. Het aanbrengen van een coating zal immers weinig nut hebben, indien er scheuren of barsten zijn waarlangs vocht naar binnen kan treden.

Wanneer is uw gevel voor het laatst behandeld?

Is het een lange tijd geleden dat u uw gevel waterdicht heeft laten maken? Dan is de kans aanwezig dat de laatste beschermlaag al is afgesleten en uw gevel in het geheel niet meer beschermd is. Dit heeft tot gevolg dat het metsel- en voegwerk erg poreus is geworden, waardoor vocht gemakkelijk naar binnen kan dringen.
Ook kan de kans op beschadigingen hierdoor groter zijn. U zult dan allicht rekening moeten houden met wat extra kostenposten voor reparatie en herstel van het metselwerk.

Fassado Gevelreiniging en gevelrenovatie maakt voor u een heldere prijsopgave

Wilt u geheel zeker zijn van de kosten die u kwijt zult zijn aan het beschermen van uw gevel tegen vocht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij komen zo snel als mogelijk bij u langs om uw gevel te inspecteren, waarna wij u precies kunnen vertellen wat de benodigde maatregelen zijn.
In sommige gevallen volstaat enkel hydrofuge, in andere gevallen is er meer werk aan de winkel. In elk geval betreft iedere offerte maatwerk, alleen door een inspectie is het mogelijk vast te stellen wat de prijs zal zijn voor gevelbescherming. Bel ons vandaag nog en u zult snel van een prijsopgave worden voorzien.

Vraag je gratis geveldiagnose aan